ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

در  این مقاله می‌خوانیم:دلایل بروز اختلالات بیناییاختلالات بینایی و بیماران مبتلا به فرسایش مغزتشدید مشکلات بیماران فرسایش مغز در اثر اختلالات بیناییملاقات با پزشکتجویز و انتخاب عینکسایر اقدامات سازشگری با اختلالات بیناییافراد سالمند ممکن است در اثر اختلالات حس بینایی،  به مداخله پزشکی و در بسیاری موارد، به عینک نیاز داشته باشند.  بیماران مبتلا به آلزایمر […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر