ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

در  این مقاله می‌خوانید:​​​​​​​دلایل بروز اختلال در شنواییکاهش شنوایی و بروز فرسایش مغزملاقات با پزشکشنوایی سنجیتجویز و انتخاب سمعکاقدامات سازشگری در زمینه ارتباط کلامیافراد سالمند ممکن است در اثر ضعف حس شنوایی،  به مداخله پزشکی و در بسیاری موارد، به سمعک نیاز داشته باشند. بیماران مبتلا به آلزایمر و سایر انواع دمانس از درک اختلالات […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر