ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​​انبار کردن اشیاء انبار کردن اشیاء و بیماری دمانس(فرسایش مغز)بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) به عوارض مختلفی از جمله فراموشی، سردرگمی، پریشانی، ضعف قضاوت، و بسیاری تغییرات رفتاری دیگر مبتلا می شوند. یکی از این تغییرات جمع کردن و انبار کردن[۱] اشیاء، پنهان کردن آنها، و جستجوی بی پایان[۲] برای پیدا کردن اشیاء جمع آوری شده در کشوها […]
برای دسترسی به این صفحه، شما باید پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر را خریداری کنید.

تست ریسک سنجی آلزایمر