ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

انواع فرسایش مغز(دمانس) در  این مقاله می‌خوانیم:اطلاعات کلی و علایم شایع‌ترین انواع فرسایش مغز‌(دمانس)بیماری آلزایمردمانس عروقیدمانس لوی‌بادیدمانس فرونتوتمپورالدمانس مختلطدمانس پیشرونده سریع ​​​​​​​۱-آلزایمر الف – اطلاعات کلی بیماری آلزایمربیشتر بیماران فرسایش مغز، به بیماری آلزایمر دچارند. براساس آمار انجمن آلزایمر آمریکا، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد موارد بیماری فرسایش مغز از این نوع است. تعداد بیماران آلزایمر تنها در آمریکا […]
برای دسترسی به این صفحه، شما باید پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر را خریداری کنید.

تست ریسک سنجی آلزایمر