ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​ایمن سازی منزل ۳ – دستشویی و توالت در این مقاله می‌خوانیم:نگهداری بیماران فرسایش مغز در منزلبه تغییراتی که در بیمار در حال شکل گیری است توجه کنیدخطر زمین خوردناقدامات ایمنی دستشوییمسواک زدناقدامات ایمنی توالتنظافت شخصیایمنی توالت فرنگیسایر تمهیدات ایمنی توالتنیاز به صندلی چرخ‌دار (ویلچر) احمد طبق عادت، به محض ورود به منزل، سراغ پدر بزرگ […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر