ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​​ایمن سازی منزل ۶ – تامین روشنایی کافی در این مقاله می‌خوانیم:نگهداری بیمار در منزلبه تغییراتی که در حال شکل‌گیری است توجه کنیدایمن‌سازی و تجهیز منزل برای بیمار مبتلا به دمانستامین روشنایی کافیاحمد به خواب عمیقی فرو رفته بود. از صدای سقوط و فریاد پدر بزرگ از خواب پرید. سراسیمه از اتاق خواب بیرون آمد. […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر