ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

بدگمانی در این مقاله می‌خوانیم:بدگمانی چیستسازشگری با بدگمانیبا پزشک مشورت کنید آیا بیمار شما سایر افراد خانواده را متهم می‌کند که پول یا وسایل شخصی او را دزدیده اند یا با کسی رابطه نا‌مشروع دارند؟با این نوع اتهامات چگونه برخورد می‌کنید؟ سعی می‌کنید بیمار را قانع کنید که وی در اشتباه است یا برای جلوگیری از […]
برای دسترسی به این صفحه، شما باید پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر را خریداری کنید.

تست ریسک سنجی آلزایمر