ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​در این مقاله می‌خوانیم:برنامه‌ریزی مراقبت کردن از بیمارآیا مراقبت کردن از بیمار در منزل تا پایان امکان دارد؟برای مراقبت کردن از بیمار در منزل برنامه ریزی کنیدمدیریت امور را تقسیم و به افراد شایسته محول کنیدالف: مدیریت امور مراقبت‌کردنب: مدیریت امور مالیپدر بزرگ احمد ده سال است که به بیماری آلزهایمر دچار شده است. هم […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر