ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​در این مقاله میخوانیم :اهمیت تغذیه صحیحنیاز به برنامه جداگانهتهیه برنامه غذاییغذا خوردن را برای بیمار آسان کنیدامکان بروز سوء تغذیه را کاهش دهیددوران استقلال بیمار را طولانی کنیداز ابتلای پدر بزرگ به بیماری آلزایمر چند سال می‌گذشت.  احمد از کاهش وزن بی‌رویه وی که به تازگی شروع شده بود نگران بود. پدر بزرگ سر […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر