ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​تکرار، تکرار، تکرار ….. Repetition ​در ‌‌این مقاله ‌‌می‌خوانیم:با پرسش‌های تکراری بیمار چگونه برخورد می‌کنید؟عارضه‌ی تکرار چیست و چگونه بروز می‌کند؟با عارضه‌ی تکرار چگونه باید سازشگری کرد؟‌رفتار درست و صبورانه پیشه کنید‌‌‌ فعالیت‌ها و کارهای روزانه را برنامه‌ریزی کنیدبرای کم‌کردن پرسش‌های تکراری بیمار، از وسایل کمک‌حافظه‌ای استفاده کنید.  برخورد با پرسش‌های تکراریآیا شما با ‌‌پرسش‌های تکراری که […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر