ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

در این مقاله می‌خوانیم:نیاز به ثبت وقایع روزانهچرا باید وقایع روزانه را ثبت کرد؟جدول ثبت وقایع روزانهتوضیحات بیشتر در مورد جدول ثبت وقایع روزانه احمد به‌محض ورود به منزل سراغ مادرش رفت. سوال‌های معمول از جمله اینکه حال پدر بزرگ چطوره؟ ناهار چه خورده؟ مایعات به اندازه کافی نوشیده؟ داروهایش چی، خورده یا حریف نشده‌اید؟ مزاجش […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر