ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​حمام کردن در تخت  در این مقاله می‌خوانیم:ایا لازم است بیمار زمین‌گیر را حمام کنیم؟دلایل مخالفت بیمار و اصرار مراقبت کننده برای حمام کردن چیست؟چگونه زیر انداز و ملافه بیمار زمین‌گیر را عوض کنیم؟حمام کردن بیمار زمین‌گیر در تخت چگونه است؟حمام کردن بیمار زمین‌گیر زمانی‌که عزیز شما در اثر پیشروی بیماری زمین‌گیر شده و پیوسته در […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر