ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

در این مقاله پاسخ پرسش‌های زیر را می‌خوانیم:وقتی مریض شما ظاهراً لجبازی می‌کند و از خوردن دارو سر باز می‌زند، چگونه او را راضی می‌کنید؟اگر بلع دارو برای بیمار مشکل است و ورود مواد به داخل کانال هوا، باعث سرفه شدید، درد، و گاهی اوقات استفراغ می‌شود، چگونه با آن سازشگری می‌کنید؟معضل خوراندن دارو به […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر