ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​راهکارهای عملی مراقبت – سازشگری با بیمار    ​در این مقاله می‌خوانیم:راهکارهای عملی مراقبت – سازشگری با بیمارآلبوم عکسفرهنگ لغت عکس‌دارکشمکش‌های خود را هوشمندانه انتخاب کنیدبخندید و دلقک بازی کنیدماساژ را فراموش نکنیدبه بیمار اظهار محبت کنید و او را در آغوش بگیریدآیا بیمار ولخرج شده است؟دله دزدیراهکارهای عملی مراقبت – سازشگری با بیماربار اصلی سازشگری […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر