ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​راهکارهای عملی مراقبت – سازشگری با دیگران در این مقاله می‌خوانیم:موعظه کردن دیگرانبه دیگران آگاهی دهیدتهمت دزدیبخشش لوازم و فراموشیبار اصلی سازشگری با بیماری دمانس(فرسایش مغز) و ایجاد بهترین کیفیت زندگی برای بیمار بر عهده مراقبت‌کننده اصلی بیمار می‌باشد.  رفتار احتمالی نامناسب بیمار در تماس با دیگران، پیوسته برای مراقبت‌کننده چالش‌برانگیز و نگران‌کننده است. در این […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر