ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​راهکارها_مرحله میانی بیماری فرسایش مغز (دمانس)

هشدارهایی که باید در مرحله میانی بیماری فرسایش مغز به آنها توجه کنید:

مرحله میانی بیماری معمولاً طولانی‌ترین مرحله از بیماری است. بیشترین تغییرات رفتاری در این مرحله بروز می‌کنند. بیماری دیگر پنهان کردنی نیست و بیمار هم با توجه به مشکلات روزافزون خود به این نتیجه رسیده است که بیشتر به کمک مراقب نیاز دارد ولی ممکن است از بیان آن عاجز باشد یا طفره رود. خانواده و فامیل کم و بیش به این باور رسیده‌اند که مشکل بیمارشان جدی است.
مرزبین مراحل مختلف بیماری فرسایش مغز قراردادی و تاریک است بدین‌معنی که بعضی از عوارض بیماری ممکن است در بیش از یک مرحله وجود داشته باشند.  یا در یک مرحله بروز کنند، پس از چندی برطرف شوند، و سپس دوباره در همان مرحله یا مرحله بعدی نمایان شوند. بهتر است که برای آگاهی بیشتر هر سه مقاله زیر را مطالعه نمایید:
راهکارها – مرحله ابتدایی بیماری فرسایش مغز(دمانس)
راهکارها – مرحله میانی بیماری فرسایش مغز(دمانس)
راهکارها – مرحله پایانی بیماری فرسایش مغز(دمانس)

به راهکارهای زیر در مرحله میانی بیماری توجه کنید:

برای تغییرات رفتاری بیشتر آماده شوید
بعضی تغییرات رفتاری مرحله اول بیماری پایان یافته اند و بعضی دیگر هنوز گاه‌به‌گاه ادامه دارند. تغییرات رفتاری بیشتری در راه است. راهکارهای سازشگری با اکثر این تغییرات غیردارویی است و با آموزش، آگاهی، و شکیبایی می توانید این مرحله پر استرس را آسانتر سپری کنید.

برنامه روزانه و هفتگی تهیه کنید
یکی از بهترین راهکارها، داشتن برنامه برای بیمار است. هرگونه تغییر غیر منتظره در روال کارها و برنامه‌های بیمار علاوه بر ایجاد اضطراب و نگرانی، باعث سردرگمی و پرخاشگری بیمار خواهد شد. برنامه‌ریزی مناسب باعث آرام تر شدن زندگی بیمار و مراقب می‌شود و کیفیت زندگی هر دو را بهبود می‌بخشد.

​​​​​​​برای مراقبت کردن از بیمار برنامه ریزی کنید
برنامه‌ای را که برای نگهداری از بیمار در منزل تهیه کرده‌اید و در مقاله راهکارهای مرحله ابتدایی بیماری به آن پرداختیم بازبینی کنید و آن را با توجه به پیشرفت بیماری اصلاح نمایید. اگر نگهداری بیمار در منزل برایتان امکان‌پذیر نیست، درباره‌ی نگهداری از او در خانه سالمندان و امکانات محلی تحقیق نمایید.

به تغذیه، ورزش، و سرگرمی بیمار توجه کنید
راز موفقیت برای طولانی کردن استقلال بیمار و بهبود کیفیت زندگی او در داشتن برنامه درست تغذیه، آشامیدن آب کافی، و پرداختن به فعالیت های تفریحی و سرگرمی است.

به وسائل لازم برای مراقبت مجهز شوید
با پیشرفت بیماری، برای مراقبت درست از بیمار، شما نیاز به آموزش و یادگیری روشهای صحیح در امر جابجایی و نقل و انتقال او دارید و به وسایل جدید برای مراقبت از بیمار در منزل نیاز پیدا خواهید کرد.

به وسائل لازم برای مراقبت مجهز شوید
با پیشرفت بیماری، برای مراقبت درست از بیمار، شما نیاز به آموزش و یادگیری روشهای صحیح در امر جابجایی و نقل و انتقال او دارید و به وسایل جدید برای مراقبت از بیمار در منزل نیاز پیدا خواهید کرد.

ورود به پنل