ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​راهکارها_مرحله میانی بیماری فرسایش مغز (دمانس) ​هشدارهایی که باید در مرحله میانی بیماری فرسایش مغز به آنها توجه کنید:مرحله میانی بیماری معمولاً طولانی‌ترین مرحله از بیماری است. بیشترین تغییرات رفتاری در این مرحله بروز می‌کنند. بیماری دیگر پنهان کردنی نیست و بیمار هم با توجه به مشکلات روزافزون خود به این نتیجه رسیده است که بیشتر […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر