ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​در این مقاله می‌خوانیم:اهمیت ساماندهی داروجعبه های هفت خانه داروسامان دادن داروی هفتگیاطمینان از مصرف صحیح داروچگونه بر نگرانی و وسواس پایدار خود غلبه می‌کنید که مبادا در مصرف داروی بیمارتان اشتباهی رخ داده باشد؟چگونه می‌توان از استرس مراقب، در درست مصرف نکردن دارو، کم کرد؟اهمیت ساماندهی داروبا مدیریت صحیح در مصرف منظم دارو، دو […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر