ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

در این مقاله می‌خوانیم:بیمار را به فعالیت و سرگرمی تشویق کنیدانتخاب فعالیت‌ها و سرگرمینقش مراقبت‌کننده در انجام فعالیت‌ها و سرگرمی‌هالیست پیشنهادی از  سرگرمی‌های مناسبسرگرمی و فواید آنگزیده‌ای از سرگرمی‌های مناسبقصه گوییقصه خوانیبازگویی تجارب زندگیسرگرمی‌های آرامش بخشبازی‌هااحمد به محض ورود به منزل به پدر بزرگ سرزد.  پدر بزرگ جلوی تلویزیون نشسته بود و بی‌هدف کانال‌های تلویزیون را […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر