ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

بیماری فراموشی مجموعه بیماری هایی است که در آن فرد به تدریج و به طور پیش رونده توانایی های عالی ذهنی خود را از دست داده و دچار آسیب در زندگی فردی و اجتماعی میشود . براساس مطالعات جهانی در سال ۲۰۰۵ در سراسر جهان ۲۴۵ میلیون تَن به فراموشی مبتال بوده اند که این […]
برای دسترسی به این صفحه، شما باید پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر ( 3 ماهه) را خریداری کنید.

اِیزایمر ؛ مرکز جامع خدمات آلزایمر

ورود به پنل کاربری