ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​نقل و انتقال بیمار- آشنا سازی مراقب در  این مقاله می‌خوانیم:آسیب دیدن مراقبت‌کننده در جا‌به‌جا کردن بیمارآسیب دیدن بیمار در زمان جا‌به‌جا شدنایمنی در راه رفتن بیمارزمانی که بیمار به ویلچر نیاز داردکاربرد ایمن و درست ویلچرمشکلات جا‌به‌جا کردن بیمارآموزش روش درست جا‌به‌جا کردن بارروش درست جا‌به‌جا کردن بیماریک رکن مهم مراقبت از بیمار مبتلا […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر