ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​نقل و انتقال بیمار – راهکارها Patient Transfers – How-to ​در این مقاله می‌خوانیم:نقل و انتقال بیمار که کاری خطرآفرین است، اگر با تکنیک درست و ایمن انجام شود، بیمار و مراقبت کننده کمتر در معرض آسیب دیدن قرار می‌گیرند. به راهکارهای زیر توجه کنید:   انتقال بیمار از تخت به صندلی‌چرخ‌دارانتقال از صندلی‌چرخ‌دار به‌ مبلانتقال […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر