ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

گنجینه مقالات راهنمای مراقبت از بیماران آلزایمری

آشنایی با فرسایش مغز (دمانس)

فرسایش مغز (دمانس) چیست؟

ده نشانه زنگ خطر 

مراحل پیشروی فرسایش مغز (دمانس)

سیر پیشرفت بیماری و دگرگونی نقش مراقب

فرسایش مغز( دمانس) از بروز تا پایان 

انواع فرسایش مغز 

راهکارهای ایجاد ارتباط با بیماران فرسایش مغز 

دمانس کاذب چیست ؟ 

حواس پنج گانه و فرسایش مغز ( دمانس ) 

بیماران مبتلا به دمانس و تشخیص چهره 

آیا فرسایش مغز ( دمانس ) قابل پیشگیری است ؟ 

توصیه ها برای هر مرحله پیشروی ببیماری

هشدار ها و راهکار ها – آغاز بیماری فرسایش مغز 

راهکار ها -مرحله ابتدایی بیماری فرسایش مغز 

راهکار ها -مرحله میانی  بیماری فرسایش مغز 

 راهکار ها -مرحله پایانی   بیماری فرسایش مغز 

تغییرات رفتاری 

تغییرات رفتاری – بررسی اجمالی

افسردگی 

پرخاشگری و خشونت 

خشم 

اضطراب و بیقراری 

توهم 

تکرار ، تکرار ، تکرار …

بدگمانی 

سرگردانی و گم شدن 

سردرگمی در اثر کم شدن حافظه

به هم خوردن نظم خواب 

انبار کردن اشیا 

بی اختیاری – تعریف و دلایل بروز 

بی اختیاری – مراقبت و سازشگری 

بی اختیاری – مراقبت های بهداشتی 

بی انگیزگی 

عدم همدلی 

برنامه ریزی روزانه و هفتگی 

برنامه روزانه و هفتگی 

ثبت وقایع روزانه 

برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در سیر بیماری 

برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در منزل 

برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار ، خانه سالمندان 

خوردن ، آشامیدن ، مشکلات بلع 

خوردن و آشامیدن ، دوران اولیه بیماری 

خوردن و آشامیدن ، دوران پایانی بیماری 

سایر بیماری ها 

عفونت مجاری ادرار 

عفونت ریه 

زخم بستر 

تشنج و فرسایش مغز 

مراقبت از دهان و دندان بیمار 

اختلالات شنوایی در بیماران مبتلا به دمانس 

اختلالات بینایی در بیماران مبتلا به دمانس 

عمل جراحی و بیهوشی 

سو مصرف مواد و فرسایش مغز 

تغذیه ، ورزش ، سرگرمی 

تغذیه و برنامه غذایی 

آشامیدن آب کافی 

نرمش و ورزش 

سرگرمی و فعالیت 

روایت تصویری زندگی بیمار 

ایمنی دارویی

خطرات اشتباه در مصرف دارو 

خوراندن دارو ، عدم همکاری بیمار ، مشکلات بلع 

سامان دهی دارو ، کم کردن بروز اشتباه 

مکمل های غذایی و نقش آنها در تغذیه سالمندان 

ایمن سازی منزل 

ایمن سازی منزل -کلیات 

ایمن سازی منزل -پاکان و سطوح غیر هم سطح 

ایمن سازی منزل -دستشویی و توالت 

ایمن سازی منزل -حمام 

ایمن سازی منزل – آشپز خانه 

ایمن سازی منزل – تامین روشنایی کافی 

ایمن سازی منزل – انتخاب رنگ 

سایر امور مربوط به مراقبت 

نقل و انتقال بیمار – آشنا سازی مراقب 

نقل و انتقال بیمار – راهکار ها 

حمام کردن بیمار مبتلا به فرسایش مغز 

حمام کردن در تخت 

مسافرت کردن 

راهکار های عملی مراقبت – وسایل آسایش و ایمنی 

راهکار های عملی مراقبت – سازشگری با بیمار 

راهکار های عملی مراقبت – سازشگری با دیگران 

تست ریسک سنجی آلزایمر