ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

نقص در پاکسازی سلولی؛ عامل آلزایمر

Facebook
Twitter
LinkedIn

عدم پاکسازی (میتوفاژی) در سلول های مغزی نقش کلیدی در بروز بیماری آلزایمر دارد!

بیماری آلزایمر یکی از اختلالات سیستم عصبی وابسته به سن است که بعنوان شایع ترین شکل زوال حافظه شناخته شده است. در حالیکه دلایل ایجاد این بیماری به خوبی مشخص نشده اند، مکانیسم های متعددی در رابطه با مرگ نرونی حاصل از بیماری آلزایمر ذکر شده است. این مکانیسم ها شامل تشکیل رادیکال های آزاد، استرس اکسیداتیو، برهم خوردن عملکرد میتوکندری ها، فرایندهای التهابی، فاکتورهای ژنتیکی، عوامل محیطی و آپوپتوز می باشند. نظر به اینکه متابولیسم پپتید آمیلوئید بتا می تواند در پیشرفت استرس اکسیداتیو و بیماری زایی بیماری آلزایمر نقش داشته باشد، مدل های حیوانی که بیماری توسط آمیلوئید بتا در آنها القا شده بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

جلوگیری از پیشروی آلزایمر با تقویت میتوفاژی

تیمی از محققین بین المللی در دانشگاه کپنهاگ دانمارک توانسته اند درک بهتری در مورد آلزایمر بدست آورند. 
آنها نشان داده اند که سیستم پاکسازی سلول های مغزی موسوم به میتوفاژی (mitophagy) در جانوران و انسان های مبتلا به آلزایمر ضعیف می شود و با تقویت و بهبود میتوفاژی در جانوران، علایم آلزایمر تقریبا به طور کامل از بین می رود.


در مطالعه ای جدید محققین دانشگاه های کپنهاگ و اسلو نشان داده اند که می توان با هدف قرار دادن فرایند میتوفاژی در سلول های مغزی با آلزایمر مقابله کرد. میتوفاژی که سیستم تمیز کاری یا نظافت سلول های مغزی است، زمانی که به درستی عمل نکند منجر به تجمع میتوکندری های ناقص در سلول های مغزی می شود و این برای این سلول ها خطر ناک است. 


برای کشف این مطلب، محققین نگاهی عمیق به سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از بیماران انسانی آلزایمری و موش ها و کرم های حلقوی مدل برای آلزایمر انداختند. بررسی های آن ها نشان داد که سیستم پاکسازی هم در سلول های انسانی و هم در گونه های جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج بررسی های جانوری نشان داد که با تقویت این سیستم (میتوفاژی) می تواند علایم اصلی آلزایمر مانند حافظه و یادگیری را تقویت نمود.

در آلزایمر با سایر اشکال زوال عقل(dementia)، تجمع پروتئین های tau و آمیلوئید بتا در مغز منجر به مرگ سلولی می شود. در مدل های جانوری جدید، محققین نشان دادند که تقویت میتوفاژی موجب آهسته شدن تجمع این پروتئین ها می شود. میتوفاژی می تواند یک هدف بالقوه برای درمان آلزایمر باشد.

منابع:

NCBI

nature

همچنین بخوانید:

میتوفاژی چیست؟ بیشتر بدانید

ده علامت هشدار دهنده آلزایمر

مطالب مشابه ، بیشتر بخوانید

تشخیص آلزایمر با آزمایش ادرار

آزمایش ادرار راهی موثر برای تشخیص بسیاری از بیماری های مرتبط با مجاری ادراری و گردش مواد است. اینبار ارتباط بین ادرار و آلزایمر و سایر دمانس ها محققان را شگفت زده کرد.

تست ریسک سنجی آلزایمر