با توجه به پاسخ های ثبت شما، به نظر می رسد که از نظر شناختی سالم هستید، با این حال می توانید از خدمات پیشگیری ما استفاده کنید تا وضعیت سلامت مغز خود را پایدار تر نگه دارید.

برای آشنایی با خدمات پیشگیری بر روی دکمه زیر کلیک کنید

تست ریسک سنجی آلزایمر