ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

پکیج تشخیص ابتلا به آلزایمر

ریال۵.۸۰۰.۰۰۰

تست ریسک سنجی آلزایمر