ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​ایمن سازی منزل ۴ – حمام در این مقاله میخوانیم​​​​​​​احمد پدر بزرگ را به حمام برده بود و مشغول شستن پشت وی بود.  پدر بزرگ ایستاده بود و با هردودست میله ای را که احمد روی دیوار نصب کرده بود گرفته بود.  پدر بزرگ ناگهان یک دستش میله را رها کرد و آرام آرام در […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر