ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

تست ارزیابی تعیین ریسک ابتلا به آلزایمر

تنها با صرف کمتر از ۴ دقیقه از وقت خود، خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را در خود بیازمایید.

این تست کیفی که با همکاری متخصصین مجموعه ی اِیزایمر و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران طراحی گردیده است، دارای سوالاتی می‌باشد که به کمک این تست می‌توانید میزان ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر را در خود تشخیص داده و در مراحل بعد، در صورت ریسک بالا، به کمک پکیج پیشگیری مخصوص پلتفرم اِیزایمر و انجام یک‌سری تست‌های تکمیلی با کمک پزشکان متخصص اِیزایمر در سریع ترین زمان، آن را شناسایی و برای درمان اقدام کنید. هدف ما تشخیص و درمان زود هنگام آلزایمر در جامعه می‌باشد.

تست ریسک سنجی آلزایمر