ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر

این پکیج مخصوص افرادیست که ریسک ابتلا به آلزایمر دارند ( سبک زندگی نا مناسب و افزایش ریسک از طریق داشتن بیمار مبتلا در خانواده )

پکیج آموزشی کمک مراقبتی

(ویژه مراقبان و خانواده های بیماران مبتلا به آلزایمر)

این پکیج مخصوص افرادیست که مراقب فرد مبتلا به آلزایمر هستند و یا در خانواده خود بیمار مبتلا به آلزایمر دارند.

پکیج تشخیص ابتلا به آلزایمر

این پکیج مخصوص افرادیست که قصد دارند از کسی ( پدر و مادر یا یکی از اطرافیان خود ) تست ابتلا به آلزایمر بگیرند.

اِیزایمر ، مرکز جامع خدمات آلزایمر

نخستین مجموعه دانش بنیان ارائه دهنده خدمات پیشگیری از ابتلا به آلزایمر ، تست های کمک تشخیصی ابتلا به آلزایمر و خدمات کمک مراقبتی از بیماران مبتلا به آلزایمر در کشور

تست ریسک سنجی آلزایمر