ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​ایمن سازی منزل ۵ – آشپزخانه ​احمد برای پر کردن مجدد لیوان چای خود وارد آشپزخانه شد. پدر بزرگ وسط آشپزخانه ایستاده بود. ریش و سبیل وی آغشته به ماده سبزرنگی بود. احمد با  نگرانی از پدر بزرگ سوال کرد که چه خورده است. پدر بزرگ به آرامی بطری خالی مایع نرم کننده لباس را […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر