ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

ا​یمن سازی منزل ۷ – انتخاب رنگ ​در بزرگ نیمه های شب برای دسترسی به توالت از خواب بلند شد. مسیر دستشویی را که احمد با نوار شبرنگ تزیین کرده بود به آسانی پیدا کرد.  پدر بزرگ سرگردان روبروی دیوار دستشویی ایستاده بود. رنگ دیوار و درب دستشویی هر دو سفید بودند. او نمیتوانست درب […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر