ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

در  این مقاله می‌خوانیم:برنامه‌ریزی مراقبت کردن از بیمارخانه سالمندان و احساسات خانوادهچه زمانی گزینه خانه سالمندان مناسب‌تر است؟چگونه خانه سالمندان را ارزیابی کنیم؟پدر بزرگ احمد ده سال است که به بیماری آلزهایمر دچار شده است. هم اکنون در نتیجه پیشروی بیماری،  تعادل ندارد، حرف نمی‌زند، و زمین‌گیر شده است. نوه ارشد وی احمد، نگهداری از […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر