ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​بی اختیاری – مراقبت و سازشگری در این مقاله می‌خوانیم:سازشگری با بی‌اختیاریاز بیمار پشتیبانی کنیدبه بیمار یادآوری کنیدپیدا کردن توالت را برای بیمار اسان کنیدتوالت را به وسایل ایمنی مجهز کنیدبه تغذیه و ورزش بیمار توجه کنید مثال :احمد در آشپزخانه مشغول مطالعه بود. پدربزرگ وارد شد. درب فر اجاق گاز را باز کرد، زیپ شلوار خود […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر