ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​تغییرات رفتاری – اضطراب و بیقراری Anxiety and Restlessness در این مقاله می‌خوانیم:اضطراب یکی از نشانه‌های رایج  بیماری فرسایش مغز است.هر اتفاق ظاهراً کوچک، ممکن است بیمار را تحریک و مضطرب کند.عوامل بروز اضطراب را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: تغییرات محیط زندگی یا عوض شدن مراقبت‌کنندهعوارض داروهای مصرفی و تداخل آنهابروز عفونت و […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر