ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​حواس پنج گانه و فرسایش مغز(دمانس)  ​در این مقاله می‌خوانید:نقش حواس پنج‌گانه در زندگیاختلال در حواس چگونه به‌وجود می‌آید؟نقش مراقبت کننده و سازشگری با بیمار و تغییر در حواس پنج‌گانه او حواس پنج‌گانه و نقش آنهاحواس پنج‌گانه، نقش مهم و حساس کسب اطلاعات و انتقال آنرا به مغز بر عهده دارند. آنها، داده‌های محیط زندگیمان را از […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر