ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​در این مقاله می‌خوانیم:خوردن و آشامیدن و وابستگی به مراقبت کنندهمحیط مناسب وتغذیه متعادلخطرات احتمالی خوراکی ها را کم کنیدمشکلات خوردن و آشامیدن و سازشگری با آنهاکمکهای اولیه و شرح مانور هیملیخپدر بزرگ چهار سال است که  به بیماری آلزایمر مبتلا شده است.  وی مشغول صرف ناهار بود و به سرعت و بدون فرودادن لقمه‌های […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر