ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

ده نشانه زنگ خطر ​در این مقاله می‌خوانیم:۱.مشکلات حافظه کوتاه مدت۲.ناتوانی از پیدا کردن کلمات مناسب۳.تغییرات خلقی۴.بی علاقگی۵.سخت شدن انجام کارهای عادی۶.سردرگمی و گیجی۷.عدم ارتباط با وقایع اطراف۸.اختلال در جهت‌یابی زمانی و مکانی۹.تکرار، تکرار، تکرار۱۰.علاقه به یکنواختیدر عین اینکه وجود هر یک از ده نشانه زیر نمی‌تواند شرط کافی برای ابتلا به نوعی فرسایش مغز(دمانس) […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر