ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

راهکارهای عملی مراقبت – وسایل آسایش و ایمنی           در این مقاله می‌خوانیم:راهکارهای عملی مراقبت – وسایل آسایش و ایمنیویلچر(صندلی چرخ‌دار)تخت بیمارستانیپلکان و سطح شیب‌دارجلوگیری از زندانی شدن بیمارخروج بیمار از منزلآدرس و شماره تلفن ضروری برای بازگشت بیماربالش بیمار به شکل بوم رنگراهکارهای عملی مراقبت – وسایل آسایش و ایمنی.بار اصلی […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر