ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​راهکارها _مرحله ابتدایی بیماری فرسایش مغز (دمانس) هشدارهایی که باید در مرحله ابتدایی بیماری فرسایش مغز به آنها توجه کنید:سازشگری با مشکلات بیمار مبتلا به فرسایش مغز(دمانس) در مرحله ابتدایی بیماری نیاز به بردباری بی‌پایان مراقب دارد. بیمار ادعا می‌کند که مشکلی ندارد و با اصرار به کارها و فعالیتهای گذشته خود ادامه می‌دهد. او […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر