ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​سردر گمی در اثر کم شدن حافظه  در این مقاله می‌خوانیم:شروع مشکلات سردرگمیکاهش حافظه و انواع دمانستشدید سردرگمی وکاهش حافظهعلل بروز نشانه سردرگمیسازشگری با سردرگمیملاقات با پزشکاحمد و پدر بزرگ به منزل برگشتند. پدربزرگ اصرار داشت که این منزل آنها نیست و جلو نمی‌آمد. احمد کلید را در قفل چرخاند و گفت:  «دیدی بابا در […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر