ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​​مراحل پیشروی بیماری فرسایش مغز(دمانس) Stages of Dementia Progression​​​​​​​ ​​بیماری‌های فرسایش مغز پیشرونده هستند و علایم آنها در هر مرحله متغیرند.مراحل بیماری بر پایه توانایی های فیزیکی، فکری و روحی بیمار، و همچنین نیازهای مراقبتی او، تخمین زده می‌شود.برای تعیین مرحله بیماری از سه روش قراردادی مختلف سه، پنج، و هفت مرحله‌ای که بر پایه […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر