ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​در این مقاله می‌خوانیم:مراقبت از دهان و دندان بیمارمراحل مسواک زدناقدامات اساسی اولیهاقدامات مستمربیماری های دهان و دندانملاقات با دندانپزشکمراقبت از دهان و دندان بیماربیمار مبتلا به آلزایمر و سایر انواع دمانس، دیر یا زود توان رعایت بهداشت دهان و دندان خود را از دست می‌دهد وعدم توجه به این نیاز ممکن است مشکلات فراوانی […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر