ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر ( ۳ ماهه)

ریال9.700.000

ورود به پنل