ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

پکیج کمک مراقبتی بیماران مبتلا به آلزایمر

ریال۱۷.۵۰۰.۰۰۰

تست ریسک سنجی آلزایمر