ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر

ریال۱۸.۹۰۰.۰۰۰

تست ریسک سنجی آلزایمر