ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

افسردگی در این مقاله می‌خوانیم:افسردگی چیست؟علائم افسردگیتشخیص و مداوای افسردگیسازشگری با افسردگی​​​​​​​افسردگی چیست؟افسردگی یکی از عوارض شایع بیماران دمانس در اوایل سیر شروع بیماری است. بیمار کمابیش از مشکلاتی که با آن روبروست آگاهی دارد. او از به‌خاطر آوردن نام بسیاری از همکاران و دوستان خود ناتوان است. او درک می‌کند که به‌تدریج توان فکری، […]
برای دسترسی به این صفحه، شما باید پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر را خریداری کنید.

تست ریسک سنجی آلزایمر