ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​​فرسایش مغز(دمانس) از بروز تا پایان Dementia from start to end​​​​​ ​در این مقاله میخوانیم :​​​​​اختلالات ذهنی نشانه کدام نوع بیماری است؟‌‌فرسایش مغز چگونه به‌وجود می‌آید؟تشخیص نوع ‌‌فرسایش مغز چگونه است؟عوارض ‌‌فرسایش مغز کدامند؟نشانه‌های مراحل پایانی فرسایش مغز چیست؟  زمانی که اختلالات ذهنی و حافظه‌‌ای بروز پیدا می کندبیماری آلزایمر با سهم بین ۶۰ تا ۸۰ […]
برای دسترسی به این صفحه، شما باید پکیج پیشگیری از ابتلا به آلزایمر را خریداری کنید.

تست ریسک سنجی آلزایمر